back to homepage
Česky

Ubytování

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát konference) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky European Locksmith Federation Convention 2017 (ELF Convention 2017) a bude zajišťovat všechny související záležitosti.

Seznam hotelů naleznete ZDE

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát konference na e-mailové adrese elf2017@guarant.cz, telefonicky 284 001 444 nebo faxem 284 001 448.

Jak si rezervovat ubytování

K rezervaci ubytování využijte prosím On-line ubytovací formulář

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát konference přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si prosím pokud možno své ubytování co nejdříve.

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH. V případě, že by před začátkem konference nastala změna sazby DPH, sekretariát konference automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Potvrzení ubytování

Standardní rezervace (hotely)

Aby byla Vaše rezervace v uvedených hotelech garantována, je potřebné uhradit částku za první noc pobytu. Po obdržení platby za 1. noc Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem. Zbývající částku pak uhradíte v hotelu při Vašem příjezdu nebo odjezdu.

Částku za první noc pobytu je potřeba uhradit do 20. 4. 2017.

Standardní rezervace (koleje)

Aby byla Vaše rezervace garantována, je potřebné uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.

Ubytování v celkové výši musí být uhrazeno nejpozději do 20. 4. 2007, jinak nebude Vaše rezervace provedena.

Rezervace s nevratnou zálohou

Pro garanci rezervací s nevratnou zálohou je nutné obratem uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.


Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát konference e-mailem elf2017@guarant.cz nebo faxem 284 001 448. Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát konference.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení konference.

Prosíme účastníky konference, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát konference, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky:

Standardní rezervace

Zrušení rezervace před a včetně 20. 4. 2017: vrácení celé částky za hotelovou rezervaci (po odečtení manipulačního poplatku 300 Kč)

Zrušení rezervace po termínu 20. 4. 2017: storno poplatek ve výši jedné noci

Nedojezd: storno poplatek ve výši jedné noci

Zkrácení pobytu po „check-inu“: 100% zrušeného objemu pokojonocí

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12.00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát konference o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

Změna termínu příjezdu je možná do 2 dnů před příjezdem, jinak bude za nedojezd účtován storno poplatek ve výši jedné noci. Pro rezervace s nevratnou zálohou platí jiné storno podmínky.

Rezervace s nevratnou zálohou*

Zkrácení či zrušení rezervace: 100% storno poplatek (celý pobyt)

Nedojezd: 100% storno poplatek (celý pobyt)

*Rezervace ubytování s nevratnou zálohou vyžaduje okamžitou plnou předplatbu, neu­mož­ňu­je jakoukoliv změnu původní rezervace a v případě jakékoliv změny (redukce, změny jména, zrušení rezervace, atd…) hotel účtuje 100% storno poplatek. Nabídka pokojů v této kategorii je omezená.


Změny rezervací vyřizuje sekretariát konference do 16. května 2017 nebo až na registrační přepážce v místě konání.

Poznámka: za vrácení nákladů spojených s ubytováním si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši 300 Kč.

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v Kč a to platební kartou nebo bankovním převodem.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s hes­lem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 27. 4. 2017. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

ELF 2017 Convention Secretariat
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Prague 4
Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: elf2017@guarant.cz

Copyright © 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.