back to homepage
Česky

Společenské akce

Registrace je k dispozici prostřednictvím
on-line formuláře ZDE.

Uvítací recepce

Datum: 19. května 2017
Čas: 19.00–21.00
Místo: hotel Vienna House Diplomat Prague, restaurace Loreta, 1. patro

Partner Uvítací recepce

Gala večeře

Datum: 20. května 2017
Čas: 19.00–24.00
Místo: Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23, Praha 1
Cena: 2 500 Kč na osobu (pro členy cechu CZMS zvýhodněná cena 2 100 Kč)
Dress Code: Semi-formal

Každý člen cechu CZMS (fyzická nebo právnická osoba) má nárok na 2 zvýhodněné vstupy.

Pro účastníky bude zajištěna doprava od hotelu Vienna House Diplomat Prague na Malo­stran­ské náměstí historickou tramvají.

Sponzorem Gala večeře je společnost Storno poplatky

Sekretariát akce musí být vyrozuměn o zrušení gala večeře či výletu písemně e-mailem (elf2017@guarant.cz) nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení gala večeře či výletu budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení: Storno poplatek
do 30. 4. 2017: bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 300 Kč
od 1. 5. 2017: 100% storno poplatek

V případě změny či vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhra­zu­je právo účtovat 300 Kč manipulační poplatek.

ELF 2017 Convention Secretariat
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Prague 4
Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: elf2017@guarant.cz

Copyright © 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.