back to homepage
Česky

Trezor Test – požadavky, klasifikace a certifikace MZS, ukázky (mechanických zábranných systémů)

1. Úvod
 • rozdíl mezi safety a security
 • proč certifikovat
 • přehled platných evropských norem
2. Certifikace dle předpisu NBÚ – uzamykací systémy typ 1 až 3
 • přehled požadavku EN 1627 na výrobkové normy (EN 1906, EN 1303 a EN 12209)
3. zkoušení dle platných norem – v rychlosti
 • EN 1906
 • EN 12209
 • EN 1303 – podrobněji
4. zkoušení dle EN 1627 až EN 1630
 • co je EN 1627
 • co je EN 1628
 • co je EN 1629
 • co je EN 1630
5. Zkoušení dle EN 1630 v aplikaci na EN 1627
 • přehled zkušebních výrobků (skupina 1 až 4)
 • požadavky a postupy zkoušení pro bezpečnostní třídy RC 1 až RC 4
6. Závěr – dotazy, diskuze

ELF 2017 Convention Secretariat
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Prague 4
Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: elf2017@guarant.cz

Copyright © 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.