back to homepage
Česky

H&B Group – Přístupové systémy objektů

1. Úvod

  • Mechatronické a elektronické systémy – co je to?
  • Výhody elektronických a mechatronických systémů proti mechanickým systémům
  • Varianty elektronických a mechatronických systémů z hlediska správy systému

2. Používaná média

  • Historie
  • Výhody a nevýhody
  • Bezpečnost

3. Mechatronické systémy v nabídce H&B

  • Burg Wachter
  • CES

4. Elektronické systémy v nabídce H&B

  • Řídící systémy
  • Řízené systémy

5. Závěr – dotazy, diskuze

ELF 2017 Convention Secretariat
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Prague 4
Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: elf2017@guarant.cz

Copyright © 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.